نور حکمت رضوی

نتیجه آزمون پذیرش

از میان داوطلبان پذیرش سال ۹۸-۹۷ مرکز تخصصی نور حکمت رضوی، طلاب زیر واجد شرایط پذیرش تشخیص داده شدند:

  1. محمد وحیدی اصل
  2. سید روح‌الله حسینی
  3. مرتضی پندور
  4. سعید جعفری (مشروط)
  5. ابوالفضل سعادتی (مشروط)
  6. رحمت‌الله مهدی‌پور (مشروط)
  7. علی علومی‌نژاد (مشروط)

لازم به ذکر است، با توجه به نرسیدن تعداد پذیرفته‌شدگان به حدّ نصاب، آزمون ورودی مجدّدی در تابستان برگزار خواهد شد، و تشکیل دوره مشروط به رسیدن طلاب واجد شرایط به حدّ نصاب است.