نور حکمت رضوی

دربارۀ ما

معرفی مرکز

مرکز تخصصی نور حکمت رضوی یکی از واحدهای آموزشیِ تحت نظارت مرکز مدیریت حوزۀ علمیۀ خراسان است. این مرکز در سال ۱۳۹۳ بر اساس آیین‌نامۀ مدارس و مراکز تخصصی مرکز مدیریت حوزۀ علمیۀ خراسان مصوب ۱۳۹۰، با پشتیبانی مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام تأسیس شد. هدف از تأسیس این مرکز آن بوده است که طلاب علاوه بر تحصیل عمیق فقه و اصول، به طور متمرکز با کلام استدلالی و فلسفۀ اسلامی که پشتوانۀ عقلی فهم عمیق مبانی اعتقادی است، آشنا شوند، به نحوی که توانایی تحلیل عقلانیت شیعی، دفاع از آن، و انتقال آن را پیدا کنند، و در کنار آمادگی برای تحصیل سطوح عالی کلام و فلسفه اسلامی به خوبی از عهدۀ تدریس متون عقلی و تحقیق در آن‌ها در سطح مقدماتی برآیند. در این راستا، این مرکز دورۀ سطح ۲ و ۳ پیوستۀ رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی را بر اساس سرفصل‌های مصوّب مرکز مدیریت حوزۀ علمیۀ خراسان برای برادران طلبه برگزار می‌کند. هدایت و سیاست‌گذاری علمی این مرکز بر عهدۀ شورایی یازده نفره، متشکل از برخی از اساتید نخبۀ فلسفه و کلام شهر مشهد مقدس است.

روش برگزاری این دوره در دروس اصلی متن‌خوانی عمیق به روش اصیل سنتی است. در طی این دورۀ شش ساله، متن «شرح شمسیه» به همراه «الجوهر النضید» در منطق، و «بدایة الحکمة» و «الشواهد الربوبیة» در حکمت اسلامی، و بخش الهیات «کشف المراد» در کلام به طور کامل تدریس می‌شوند. همچنین متن «نهایة الحکمة» همراه با متن شرح منظومۀ حکمت سبزواری به تفصیل و به همراه حواشی مهم آن‌ها تدریس می‌شود. همچنین طلاب در ذیل درس‌های حکمت مشاء و اشراق بخش‌هایی از متون مهم این دو سنت را همراه با اساتید برجسته خواهند خواند.

این مرکز افتخار دارد که در طی سال‌های گذشته توانسته است از مجرّب‌ترین اساتید بومی (حجج اسلام زمانی، سعیدیان، و …) و کشوری (اساتید فیاضی، عبودیت، حشمت‌پور، امینی‌نژاد، و …) جهت تدریس بهره ببرد.

مرکز نور حکمت پذیرای طلاب کوشایی است که با دغدغۀ فهم عمیق دین مبین اسلام و نظام عقلی تشیع اثنی‌عشری قصد دارند در کنار تحصیل عمیق فقه آل‌محمد به علوم عقلی  بپردازند. به فارغ‌التحصیلان این مرکز بنابر مصوبۀ حوزۀ علمیۀ خراسان دانشنامۀ سطح سه اعطا خواهد شد.

اهداف

  • آشنایی عمیق طلاب با مقدمات علوم عقلی اسلامی (در سه سنت مشاء، اشراق، و متعالیه)
  • تسلط تحلیلی طلاب بر متون مرجع منطق، فلسفه اسلامی، و کلام
  • توانایی صورت‌بندی و مقایسۀ استدلال‌های فلسفی
  • توانایی تحقیق و نگارش مقالات تخصصی در علوم عقلی اسلامی
  • فراهم آوردن زمینۀ ارائۀ مدل برای مسائل معرفتی
  • توانایی تدریس متون منطق و کلام عقلی در سطح عالی، و متون فلسفی در سطح مقدماتی
  • آمادگی برای ادامۀ تحصیل در سطوح عالی حکمت متعالیه و مشاء