نور حکمت رضوی

خانه

 
 
مرکز تخصصی نور حکمت رضوی در سال ۱۳۹۳ با پشتیبانی مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام تأسیس شد. هدایت این مرکز بر عهدۀ شورایی متشکل از برخی از مبرزترین اساتید علوم عقلی مشهد قرار دارد. هدف از تأسیس این مرکز، تربیت طلابی فاضل و توانا در زمینۀ کلام و معارف عقلی اسلامی است. از این رو، این مرکز تلاش داشته است که از بهترین و مجرب‌ترین اساتید بومی و کشوری بهره گیرد. در حال حاضر این مرکز در رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی در سطح دو و سه پیوسته، پذیرای برادران طلبهٔ مستعد و کوشایی است که بنا دارند با سنت اصیل فلسفه و کلام اسلامی و متون آن به طور عمیق آشنا شوند. به فارغ‌التحصیلان این مرکز مدرک سطح سه حوزه اعطا خواهد شد.

پذیرش

مرکز تخصصی نور حکمت رضوی از میان طلاب مستعد و کوشا برای تحصیل در رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی طلبه می‌پذیرد.